Program wolontariatu PGE ma formułę konkursu, w którym zespoły złożone z co najmniej 3 pracowników, zgłaszają swoje inicjatywy prospołeczne. Do I edycji zgłoszono aż 60 projektów, z których Kapituła nagrodziła 30. Przy ocenie pod uwagę brane były m.in.: wkład pracy własnej, planowane działania, cel projektu. Zwycięskie zespoły otrzymały do 5 tys. zł dofinansowania na realizację swoich inicjatyw. Wolontariusze w całym kraju chcą wesprzeć m.in. szkoły, przedszkola, domy dziecka, fundacje na rzecz osób niepełnosprawnych oraz schroniska dla zwierząt. Zorganizują zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wyremontują sale terapeutyczne i sale szkolne, zajmą się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przygotują place zabaw, zorganizują wydarzenia sportowe. Z ich pomocy skorzysta kilka tysięcy osób.

Do tej pory zakończyły się 4 z wybranych 30 projektów. Pracownicy GK PGE zorganizowali rodzinny piknik kajakowy w Łodzi, bieg na orientację nad Zalewem Zegrzyńskim, półkolonie dla dzieci z przedszkola w Pobiednej oraz przygotowali ogród wypoczynkowy dla podopiecznych Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu.

Wolontariat pracowniczy PGE został zorganizowany po raz pierwszy. Jego inicjatorami są PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Fundacja PGE – Energia z Serca. Kolejna edycja programu zostanie ogłoszona już w przyszłym roku.