Krajowe finały 15. polskiej edycji konkursu Global Management Challenge odbyły się 30 marca. Na sali New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spotkało się osiem najlepszych zespołów – trzy drużyny firmowe oraz pięć studenckich (z 320, które przystąpiły do gry w pierwszym etapie). Przez cały dzień drużyny rywalizowały ze sobą zarządzając wirtualnymi spółkami, co obejmowało działania z zakresu: prognozowania popytu, planowania podaży, optymalizacji sprzedaży na poszczególne rynki, szczegółowej analizy konkurencji, analizy finansowej, wyliczania wydatków na marketing i R&D, planowania produkcji oraz jakości, zamawiania surowców na rynkach terminowych, optymalizacji zatrudnienia, balansowania dźwignią finansową, manipulowania ceną akcji poprzez ich emisję bądź odkup i wypłacania dywidend oraz ostatecznego wyliczania wyniku finansowego na koniec kwartału. Uczestnicy GMC mogli sprawdzić się w rywalizacji na wirtualnym międzynarodowym rynku, rozwijając tym samym umiejętność skutecznej komunikacji, pracy w zespole, planowania strategicznego, analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji w średnim i długim okresie. Jeden z czterech zespołów reprezentujących PGE, występujący pod nazwą „PGE Przyszłość”, wywalczył pierwsze miejsce wśród zespołów firmowych oraz drugie miejsce w całym konkursie, osiągając wynik nieznacznie niższy niż zespół zwycięski. Ogłoszenie wyników finału konkursu oraz wręczenie statuetek odbyło się 31 marca na Giełdzie Papierów Wartościowych.