Tytułu „Filarów Budżetu” przyznawane były w tym roku po raz drugi. Wyróżnienie to otrzymują firmy, które w największym stopniu zasilają podatkami budżet państwa, tym samym przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju. PGE Polska Grupa Energetyczna została laureatem kategorii instytucji niefinansowych, natomiast w kategorii instytucji finansowych tytuł ten przyznany został PKO Bankowi Polskiemu. Pod uwagę brano wyłącznie nominalny poziom podatku CIT. Grupa Kapitałowa PGE w roku 2014 wpłaciła do budżetu prawie miliard złotych podatku dochodowego, co dało wynik o 9 proc. wyższy niż przed rokiem. Poza podatkiem dochodowym od osób prawnych na wpływy z działalności PGE składają się również m.in. podatek akcyzowy i VAT, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników oraz podatki od nieruchomości.

Wyróżnienia „Filar Budżetu” wręczone zostały 12 maja, podczas uroczystej Gali, która była także okazją do ogłoszenia Listy 500 – zestawienia opracowywanego przez redakcję Rzeczpospolitej od 1999 roku, które klasyfikuje największe polskie firmy. PGE Polska Grupa Energetyczna, z zyskiem EBITDA ponad 8,1 mld zł oraz największym wśród spółek giełdowych obecnych na Liście 500 zyskiem netto na poziomie ponad 3,6 mld zł, po raz kolejny znalazła się w pierwszej piątce tego wyjątkowego na polskim rynku rankingu. PGE jest również liderem Listy 500 pod względem liczby zatrudnionych pracowników (prawie 40 tys.) oraz nakładów na inwestycje (ponad 6,3 mld zł).