W konkursie mogą wziąć udział młodzi naukowcy – doktoranci i osoby posiadające tytuł doktora do 5 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Zgłaszane przez nich innowacyjne projekty dotyczyć powinny obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGE, czyli wydobycia, wytwarzania, energetyki odnawialnej, energetyki jądrowej, dystrybucji lub sprzedaży energii elektrycznej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada na stronie internetowej Fundacji PGE – Energia z Serca. Spośród przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze projekty i wyróżni je nagrodami w wysokości 50 000 zł na zajęcie I miejsca, 30 000 zł za zajęcie II miejsca i 20 000 zł za zajęcie III miejsca. Oceniane będą m.in. jakość i charakter przedstawionego projektu, jego komercyjny i naukowy potencjał, a także możliwość wdrożenia.

 

Innowacje to przyszłość

Grupa Kapitałowa PGE od lat zachęca swoich pracowników do podejmowania inicjatyw, które mają na celu usprawnianie i racjonalizację działań zarówno poszczególnych spółek, jak i całej Grupy. Wśród pracowników Grupy rejestruje się rocznie kilkadziesiąt zgłoszeń innowacyjnych pomysłów z różnych obszarów działalności, z których znaczna część zostaje wdrożona. Poza poszukiwaniem innowacyjnych pomysłów wewnątrz organizacji GK PGE otwiera się na kreatywność i pomysłowość partnerów zewnętrznych. Grupa Kapitałowa PGE, będąc największym podmiotem na rynku energetycznym w Polsce, ma aspiracje do stworzenia efektywnego modelu współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi przedsiębiorstwami sektora energetycznego. Twórcze połączenie zasobów, kompetencji i doświadczeń PGE z wiedzą partnerów umożliwia opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji