Pierwszy sprzęt trafi do Oddziałów Białystok i Łódź – Miasto, w których inteligentny system pomiarowy zostanie wdrożony pilotażowo. Docelowo, budowany w spółce system klasy MDM (Meter Data Management), będzie obsługiwał 5,6 mln urządzeń pomiarowych na całym obszarze działalności PGE Dystrybucji, w tym liczniki klasy AMI. Zintegrowane zostaną wszystkie elementy biorące udział w procesie przepływu energii elektrycznej, by była ona dostarczana w sposób najbardziej ekonomiczny, bezpieczny i trwały.

Przed nami intensywna praca związana z przygotowaniem a następnie instalacją liczników, koncentratorów i modemów. Nowe liczniki nie tylko będą mierzyć zużycie prądu, ale także rejestrować i archiwizować wybrane dane, m.in. o mocy, poziomie napięcia, długości przerw w dostawach. Informacje te będą zbierane przez tworzoną specjalnie w tym celu aplikację centralną i udostępniane raz na dobę na dedykowanym portalu internetowym. Da to naszym klientom możliwość śledzenia bieżących informacji o ilości zużywanej energii elektrycznej – mówi Jarosław Dzięgielewski, dyrektor Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

Dodatkowo liczniki będą wyposażone w specjalny interfejs w postaci portu USB, który umożliwi wymianę informacji między systemem a Infrastrukturą Sieci Domowej Klienta, czyli posiadanymi przez użytkownika urządzeniami, takimi jak: mikroinstalacje OZE, magazyny energii, czy odbiorniki energii z możliwością regulowanej i koordynowanej pracy. Dzięki temu kanał komunikacji pomiędzy dystrybutorem energii a klientem po raz pierwszy będzie dwukierunkowy. W efekcie świadomi energetycznie klienci będą mogli aktywnie uczestniczyć w rynku energii. Wykorzystanie tej możliwości będzie uzależnione od decyzji klienta i zainteresowania innych podmiotów zajmujących się świadczeniem usług energetycznych.

Funkcjonalności nowych liczników pozwolą również na usprawnienie procesów biznesowych w PGE Dystrybucja – umożliwią zdalną realizację zadań związanych z eksploatacją sieci i liczników, tj.: monitorowanie działania sieci elektroenergetycznej oraz szybsze wykrywanie awarii, prób włamań i ingerencji, odczytywanie danych pomiarowych oraz zdalną konfigurację i parametryzację grupy taryfowej.

Umowa została podpisana 9 listopada 2015 r. Wkrótce rozstrzygnięte zostaną postępowania przetargowe z wykonawcami infrastruktury transmisyjnej systemu.