Celem konkursu Techno Biznes jest promowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań IT oraz szeroko pojętej sfery wymiany wiedzy i doświadczeń. Konkurs ma również na celu pokazanie istotniej roli wdrażanych technologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w ich otoczeniu wewnętrznym, jak również korzystnego wpływu na wyniki biznesowe. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

W konkursie PGE Obrót otrzymała nagrodę specjalną Redaktora Naczelnego „Gazety Bankowej” za wdrożone w 2015r. elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGE eBOK oraz jego mobilną wersję PGE mBOK. Laureatów w konkursie wybiera kapituła składająca się z ekspertów z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów oraz informatyki. Ze względu na kompleksową metodykę oraz niezależną Kapitułę, konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i prestiżem. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 14 kwietnia 2016 r. w Arkadach Kubickiego w Warszawie podczas Gali Technologicznej. Jednym z ważnych punktów wydarzenia był panel dyskusyjny dotyczący energetyki.

 

Pełne poparcie i zaufanie klientów

Uruchomienie nowoczesnego elektronicznego Biura Obsługi Klienta to kolejne udogodnienie, jakie oferuje PGE Obrót swoim odbiorcom. PGE eBOK zastąpił kilka dotychczasowych systemów, zyskał świeży wygląd i innowacyjne funkcjonalności, takie jak połączenie z Facebookiem i Google+, a także możliwość zarządzania kilkoma kontami rozrachunkowymi jednocześnie. Funkcjonalności PGE eBOK, z których najczęściej korzystają klienci to: weryfikacja stanu rozliczenia energii elektrycznej, sprawdzenie aktualnego salda i wskazania licznika, a także przedłużenie lub wybranie nowej oferty.

Serwis umożliwia również dokonywanie płatności elektronicznych, a także skorzystanie z usługi PGE eFaktura, dzięki której klienci otrzymują fakturę na wskazany adres mailowy. PGE eBOK to także przydatne narzędzie do monitorowania zużycia energii, co może pomóc w skutecznym obniżeniu rachunków za prąd. Ciekawym rozwiązaniem jest prezentacja zużycia energii w postaci graficznej z możliwością porównania w analogicznych okresach. Wykres prezentuje także zużycie średniodobowe w danym okresie rozliczeniowym, co daje możliwość oszacowania dziennego kosztu zużycia energii. Dużym atutem jest powiązanie z profilem PGE eBOK kilku kont rozliczeniowych z różnych systemów billingowych, przez co można zarządzać nimi bez konieczności przelogowania, a także możliwość udostępniania konta innym osobom, poprzez zapraszanie zaufanych osób do zarządzania nim.