Bezpieczeństwo nie podlega kompromisom. Energia musi płynąć nieprzerwanie od wytwórcy do każdego gospodarstwa domowego. Musi być nas na nią stać i nie może nadmiernie obciążać naszych portfeli i przyszłych pokoleń. Innowacyjność leży w sercu strategii PGE, bo chcemy szybko dostosowywać się do reguł rynkowych, tak żeby konkurować lepiej, być szybsi, sprawniejsi, bardziej ekologiczni. Bezpieczeństwo, innowacyjność i konkurencja to trzy ramiona jednego trójkąta, w środku którego jest dobro nas wszystkich – obywateli Polski – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE oraz prezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, organizatora konferencji Energi@ 21.

Dyskusje podczas paneli zdominowały tematy innowacyjności oraz kierunków rozwoju sektora energetycznego. Analizowano rozmiary nadchodzącej rewolucji i przyszłość dużych koncernów energetyki w kontekście rozwijającej się energetyki rozproszonej. Omawiano nowe sposoby konstruowania oferty produktów energetycznych i powiązanych z nimi usług odpowiadających na dynamicznie zmieniające się oczekiwania klientów. Wiele miejsca poświęcono polityce klimatycznej i regulacjom, z którymi musi liczyć się rynek firm energetycznych, szukających jednocześnie nowych technologii i nowych sposobów funkcjonowania.

Udział w Kongresie wzięli m.in. Krzysztof Tchórzewski, minister energii, Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, naukowcy, a także eksperci z zagranicy, m.in. z ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Węgier, Litwy i Islandii.

Kongres odbył się w ramach Energy Future Week organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznański (9-13 maja 2016 r.) – największego wydarzenia branży energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, które obejmuje także: Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, forum i wystawę INNOPOWER, ERID (ERRA Regulatory Innovation Day), wystawę i konferencję GASREG21 oraz Międzynarodowe Targi Energetyki Odnawialnej GREENPOWER.

Tegoroczna edycja konferencji Energi@ 21 odbyła się w dniach 10-11 maja w Poznaniu. Spotkanie zorganizowały Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polski Komitet Energii Elektrycznej – stowarzyszenie sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. PKEE angażuje się w działania i projekty, dzięki którym polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.