Budowa nowych mocy wytwórczych i sieci przesyłowych, kształt polskiego miksu energetycznego, perspektywy rozwoju OZE oraz inwestycje w zakresie dywersyfikacji dostaw energii to główne tematy Okrągłego Stołu Energetycznego, który odbył się 15 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Energii.

Konferencję otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski, który zwrócił uwagę na konieczność budowy nowych, bardziej efektywnych bloków energetycznych zasilanych węglem. Przekonywał, że polska polityka energetyczna wymaga zrównoważenia względów gospodarczych, bezpieczeństwa energetycznego i wymagań polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Prezes zarządu PGE, Henryk Baranowski, wskazywał na konieczność ustanowienia rynku mocy, czyli wprowadzenie dwu towarowego rynku energii, na którym obok opłaty za prąd opłacana byłaby również gotowość do jego wytworzenia. To zachęciłoby inwestorów do budowy nowych bloków i pozwoliłoby uniknąć niedoborów mocy w przyszłości. Podkreślił również, że wytwarzanie energii należy traktować w kategoriach służby narodowi.

W ramach Okrągłego Stołu Energetycznego obyły się trzy panele poświęcone dywersyfikacji dostaw energii, przyszłości polskiego węgla w kontekście unijnej polityki klimatycznej, a także znaczenia i rozbudowy infrastruktury przesyłowej. W dyskusjach wzięli udział przedstawiciele rządu, koncernów energetycznych, ekspertów i ekonomistów.