Oferta Grupy PGE spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Jest to rynkowe potwierdzenie długoterminowych perspektyw rozwoju naszej spółki oraz pozytywna ocena konsekwentnie realizowanej strategii – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Subskrypcja dwukrotnie przekroczyła oferowaną podaż. Obligacje o łącznej wartości 1,4 mld zł zostały wyemitowane w dwóch seriach: 1 mld zł z 10-letnim terminem zapadalności i 400 mln zł z 7-letnim terminem zapadalności.

Jest to pierwsza emisja obligacji o tak długim horyzoncie inwestycyjnym przez przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych warunków finansowania. Oprocentowanie obu serii obligacji oparte będzie na zmiennej stawce 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości, odpowiednio 140 i 120 punktów bazowych – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. finansowych.

W emisji wzięło udział kilkadziesiąt instytucji o zróżnicowanym profilu, m.in. fundusze emerytalnei inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki na ogólne cele korporacyjne, w tym na spłatę euroobligacji w kwocie 500 mln euro zapadających w czerwcu 2019 roku.

Agencja Fitch Ratings przyznała powyższej emisji obligacji oczekiwany rating niezabezpieczonego zadłużenia na skali krajowej na poziomie AA(pol) – oznacza to, że emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emisjami występującymi w Polsce.