W ramach programu studenci zapoznają się ze specyfiką pracy w Ministerstwie Energii i dużych firmach energetycznych, jak również zyskają możliwość otrzymania interesującej pracy w sektorze energetycznym. Od kwietnia 2019 r. studenci ostatnich semestrów studiów magisterskich oraz absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych, tj. Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Lubelskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Częstochowskiej, będą mogli ubiegać się o roczny, płatny staż w Ministerstwie Energii lub jednej z czterech kluczowych spółek Skarbu Państwa.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu mają czas do 15 maja na zgłoszenie swojej kandydatury. Podczas rekrutacji, studenci będą musieli rozwiązać test z wiedzy o rynku energetycznym oraz znajomości języka angielskiego, a także przejść przez indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowo będą mogli uzyskać punkty również za znajomość innych języków obcych, wcześniejszą praktykę, staż lub wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energii, czy też studia na drugim kierunku ekonomicznym bądź pokrewnym. Komisja rekrutacyjna wybierze 32. najlepszych kandydatów, którzy następnie pod opieką ekspertów z branży będą poznawać tajniki sektora energetycznego. Rotacyjne, płatne staże rozpoczną się 1 października 2019 r. i potrwają rok. 

Korzyści płynące z programu stażowego „Energia dla Przyszłości” są dwustronne. Z jednej strony, PGE specjalnie zaprojektowała staże w taki sposób, aby studenci jak najlepiej zapoznali się ze specyfiką branży energetycznej oraz mieli możliwość uczestniczenia w najciekawszych projektach realizowanych w ramach Grupy PGE. Z drugiej strony, za pomocą tych programów, PGE chce wykształcić nowych pracowników sektora energetycznego i, tym samym, pomóc w niwelowaniu luki pokoleniowej w Grupie Kapitałowej PGE.

Poprzednie trzy edycje programu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów, co jednoznacznie pokazuje, że PGE jest atrakcyjnym pracodawcą na rynku. Część absolwentów poprzednich edycji dołączyła już do grona pracowników Grupy PGE i aktywnie wspiera oraz promuje kolejne edycje „Energii dla przyszłości”. To właśnie oni są najlepszymi ambasadorami programu. Cieszymy się, że możemy pomóc „młodym energetykom” rozpocząć swoją karierę w branży - mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Polska Grupa Energetyczna już po raz czwarty włączyła się w organizację programu stażowego „Energia dla przyszłości”. Grupa PGE prowadzi także autorski Program Praktyk Letnich, który skierowany jest do studentów i absolwentów wszystkich uczelni wyższych w kraju. Grupa PGE jest  świadomym pracodawcą, który stawia na młode talenty oraz aktywnie uczestniczy w budowaniu nowej kadry dla sektora energetycznego.