PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła trzecie miejsce w kategorii głównej rankingu najlepszych raportów rocznych oraz wyróżnienie dla sprawozdania finansowego w konkursie „The Best Annual Report 2015”.

Kapituła konkursu przyznała PGE trzecią nagrodę za najlepszy raport roczny w kategorii „Przedsiębiorstwa”. Przedmiotem oceny ekspertów w kategorii głównej było sprawozdanie zarządu spółki, sprawozdanie finansowe oraz raport roczny publikowany w internecie. PGE otrzymała również wyróżnienie za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki.

 

To już jedenasta edycja konkursu, którego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Jego ideą jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Tym samym konkurs promuje najlepiej przygotowane skonsolidowane raporty roczne o najwyższej wartości użytkowej z punktu widzenia inwestorów.

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne według MSSF/MSR. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, podmiotów rynku kapitałowego, reprezentanci inwestorów giełdowych, środowiska akademickiego oraz dziennikarze ekonomiczni.

 

W ubiegłym roku, w ramach X edycji konkursu „The Best Annual Report 2014”, PGE otrzymała wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie z działalności Zarządu w kategorii „Przedsiębiorstwa”. Gala finałowa XI edycji konkursu odbyła się 20 października w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.