PGE Polska Grupa Energetyczna została zgłoszona do konkursu przez dwie łódzkie szkoły: Szkołę Podstawową nr 81 i Szkołę Podstawową nr 190. Obie szkoły były beneficjentami autorskich projektów dwóch zespołów wolontariuszy PGE pod przewodnictwem Agaty Pawlisz (PGE Systemy) oraz Gabrieli Król (PGE Systemy). Projekty obejmowały m.in. spotkania czytelnicze pt. „Emocje, co to takiego”, rozgrywki gier planszowych, spotkania szachowe oraz turniej szachowy, stworzenie miejsc odpoczynku w przestrzeni szkolnej, warsztaty fizyczne i chemiczne oraz matematyczno-informatyczne „Koduj z nami” prowadzone przez wolontariuszy PGE.

W Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi wolontariusze PGE zbudowali i wyposażyli klatkę meteorologiczną. Elektroniczna stacja meteorologiczna stanęła obok szkolnego placu zabaw dzięki czemu zajęcia z przyrody dotyczące obserwacji pogody odbywają się teraz przy użyciu zarówno tradycyjnych przyrządów, jak i nowoczesnej elektroniki. Wolontariusze okleili także główne schody naklejkami z tabliczką mnożenia, które wykorzystywane są do nauki i zabaw. Stały się również szczególną inspiracją do obchodzenia w szkole Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Szkoła nr 190 zyskała także inne atrakcyjne pomoce naukowe, m.in. „różę wiatrów” wykorzystywaną na lekcjach przyrody i geografii do nauki kierunków świata.

W Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi, wolontariusze PGE doposażyli bibliotekę, z której przez cały rok mogą korzystać dzieci, ich rodzice i nauczyciele. Dodatkowo, uczniowie mieli okazję poznać zawód energetyka i górnika podczas wycieczek edukacyjnych do PGE Dystrybucja i do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Wolontariusze zadbali także o naukę bezpiecznego i efektywnego korzystania z energii elektrycznej, w czym pomógł spektakl teatralny pt. „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”.

Konkurs Prezydenta Miasta Łodzi „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” pozwala na prezentację ciekawych przykładów współpracy pracodawców z łódzkimi szkołami. Udział w konkursie jest także inspiracją dla pracodawców do tworzenia pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Kapituła Konkursu dokonuje szczegółowej analizy przedsięwzięć na rzecz edukacji, podejmowanych przez zgłoszone firmy. Obszary oceny dotyczą między innymi: wsparcia w zakresie wyposażenia bazy techniczno-dydaktycznej i wsparcia finansowego działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół, doradztwa zawodowego dla uczniów, kształtowania lub doskonalenia umiejętności uczniów i umiejętności zawodowych nauczycieli, organizowania konkursów, zawodów, olimpiad i egzaminów, wspomagania szkół w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Konkurs o Łódzkie Łabędzie - unikatowy w skali kraju i trwale zapisany w kalendarzu znaczących łódzkich imprez edukacyjnych - efektywnie promuje współpracę pracodawców ze szkołami, prezentuje najciekawsze przykłady dobrych praktyk w tym zakresie i wyróżnia przedsiębiorstwa, które szczególnie aktywnie uczestniczą w kreowaniu procesów kształcenia.