Zakwalifikowanie spółki do RESPECT Index poprzedzone jest badaniem, w którym niezależny audytor, we współpracy z GPW w Warszawie, sprawdza dojrzałość spółki w zakresie zarządzania czynnikami ESG (z ang. environmental, social responsibility, governance). PGE angażuje w  proces badania wszystkie kluczowe spółki Grupy PGE.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka należąca do PGE Energia Ciepła, także ponownie znalazła się w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie. KOGENERACJA S.A., choć jest częścią Grupy Kapitałowej PGE, jest spółką odrębnie notowaną na GPW.

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny spółka PGE znalazła się w zaszczytnym gronie spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na GPW w ramach Respect Index. To dla nas czytelna informacja zwrotna, że otoczenie Grupy Kapitałowej PGE dostrzega podejmowane przez nas starania w zakresie dbałości o transparentność realizowanych procesów biznesowych, troski o środowisko naturalne, współpracy z lokalnymi społecznościami, naszymi partnerami biznesowymi oraz ośrodkami naukowymi i badawczymi – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

RESPECT – to zasady, którymi kierują się spółki notowane w RESPECT Index. Jest to skrót pierwszych liter z języka angielskiego:

Responsibility

Odpowiedzialność

Ecology

Ekologia

Sustainability

Zrównoważony rozwój

Participation

Współuczestnictwo

Environment

Środowisko

Community

Społeczności

Transparency

Przejrzystość

Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 27 grudnia 2018 roku. W tym roku w skład indeksu weszła rekordowa liczba - 31 spółek, w tym dwóch debiutantów, a także jedna spółka, która wróciła do indeksu po rocznej nieobecności. W indeksie RESPECT znajdują się wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, w zakresie tzw. czynników ESG (z ang. environmental, social responsibility, governance), czyli czynników środowiskowych, społecznych oraz szeroko pojętego ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami.

GPW kwalifikuje spółki do indeksu RESPECT na podstawie liczby uzyskanych punktów w badaniu audytowym. W tym roku średnia liczba punktów wszystkich spółek wyniosła 62,43 na 80 możliwych. Jest to wynik nieznacznie lepszy niż w ubiegłym roku. W podziale na sektory, średni wynik spółek reprezentujących przemysł wyniósł 63,99 pkt., finanse 62,63 pkt., a usługi 55,01 pkt.