W debacie zatytułowanej „Polityka klimatyczna i jej wpływ na Polskę” wziął udział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Podczas swojego wystąpienia podkreślał wagę trendu dekarbonizacji przy zachowaniu akceptowalnych cen energii dla klienta końcowego. PGE weszła na drogę zmiany. Podejmujemy decyzje, które zaowocują zredukowaniem emisji o 60 mln ton CO2 do 2026 r. Dalsze redukcje będą możliwe dzięki kolejnym źródłom zero- i niskoemisyjnym, m.in. morskim farmom wiatrowym. Transformacja już się dzieje – powiedział Henryk Baranowski. Dodał również, że redukcja emisji CO2 dotyczy nie tylko sektora wytwarzania – dzięki sukcesywnemu ograniczaniu strat sieciowych w systemie dystrybucyjnym Grupa PGE zamierza wyeliminować 4 mln ton emisji.

W debacie „Smartcity, transport i czyste powietrze” Grupę PGE reprezentował Tomasz Marzęda, wiceprezes zarządu PGE Nowa Energia. Wspomniał o dwóch ważnych projektach prowadzonych przez PGE Nowa Energia wpisujących się w ideę inteligentnych miast, czyli elektromobilności i programie pilotażowym „Włącz się na przyszłość”, w ramach którego pół tysiąca użytkowników testuje rozwiązania z zakresu „smart home”. Oczywiście mamy swoje wyobrażenie tego modelu, ale dzięki pilotażowi możemy założenia zweryfikować w praktyce. Informacje zwrotne od użytkowników pozwalają nam sukcesywnie udoskonalać to narzędzie, tak byśmy docelowo mogli tę usługę zaproponować szerszemu gronu odbiorców – powiedział Tomasz Marzęda.

PGE Polska Grupa Energetyczna była partnerem głównym tegorocznej, trzeciej już edycji Kongresu 590, który odbywał się w dniach 15-16 listopada w Jasionce koło Rzeszowa.