Jest mi niezmiernie miło, że nagrodę Innowatora WPROST Grupa PGE otrzymała właśnie za projekt Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energi. ITPOE, bo tak w skrócie nazywamy ten obiekt, to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Rzeszowa i całego regionu. To bardzo ważna inwestycja również z punktu widzenia całej Grupy PGE  – powiedział odbierając nagrodę Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie jest jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie. Ma ona na celu produkcję energii elektrycznej oraz ciepła zasilającego miejską sieć ciepłowniczą, pochodzących ze spalania ok. 100 tysięcy ton odpadów rocznie. Moc instalacji jest w stanie pokryć 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców Rzeszowa na podgrzanie wody. Dzięki ITPOE Rzeszów dołączy do grupy europejskich miast, posiadających nowoczesne instalacje przetwarzania odpadów odzyskujących energię. Ponadto, inwestycja ta przyczyni się także do dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy Kapitałowej PGE.

Teraz energię elektryczną produkować będziemy już nie tylko z węgla, gazu i wszystkich dostępnych źródeł odnawialnych, ale także z odpadów komunalnych. ITPOE to inwestycja, która doskonale wpisuje się w naszą strategię i jest wyrazem naszego innowacyjnego podejścia do prowadzonego biznesu – dodał Henryk Baranowski.

To także nasza odpowiedź na potrzebę walki o czyste powietrze. Odpady komunalne na Podkarpaciu będą trafiały teraz do profesjonalnej instalacji, która przetworzy je z zachowaniem najbardziej restrykcyjnych norm emisyjnych. Wyprodukuje przy tym prąd i ciepłą wodę dla mieszkańców Rzeszowa – powiedział Henryk Baranowski.  

Innowatory Wprost to nagroda przyznawana od 2011 roku dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Od 2014 roku podstawą do wyróżnienia tych, którzy inwestują w innowacje, jest badanie Innovation Research. W ramach badania weryfikowane są nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie. Wyróżnienie otrzymują najlepsze firmy z  najbardziej dynamicznych sektorów polskiej gospodarki.