Zgodnie z podpisanym porozumieniem Grupa PGE zadeklarowała podjęcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej szeregu wspólnych działań umożliwiających dostosowanie kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb branży elektroenergetycznej. Będzie to dotyczyło m.in. wspierania procesu tworzenia nowoczesnych podstaw programowych w kształceniu zawodowym i technicznym, wspierania uczniów szkół branżowych i technicznych w realizacji dodatkowych praktyk i staży, a także w uzyskiwaniu umiejętności specjalistycznych, organizowania branżowych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, a także wspierania procesu przeprowadzania egzaminów zawodowych w branży elektryczno-energetycznej.

PGE w ramach współpracy z MEN będzie obejmować swoim patronatem – tak jak ma już to miejsce w niektórych powiatach –  szkoły kształcące w zawodach właściwych dla branży elektryczno-energetycznej, co znacząco ułatwi uczniom rozpoczęcie kariery zawodowej.

Grupa PGE wyraziła także gotowość podjęcia działań na rzecz rozbudowywania zintegrowanego systemu kwalifikacji, co pozwoli na skuteczniejsze przygotowywanie kadr do podejmowania pracy w branży elektroenergetycznej.

Ścisła współpraca pomiędzy pracodawcami, szkołami oraz samorządem jest jednym z elementów, które sprzyjają rozwojowi lokalnych rynków, gwarantują rozwój regionów i  wpływają na poprawę warunków życia społeczeństwa. Jako nowoczesna firma chcemy wspierać lokalne społeczności w obszarze edukacyjnym, by realizować nasze działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Mając tę świadomość, jako jeden z największych pracodawców w Polsce, chcemy mieć swój udział w kreowaniu szkolnictwa zawodowego na najwyższym europejskim poziomie – powiedział podczas Kongresu Powiatów Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej postawiło na kształcenie zawodowe, kładąc nacisk na skuteczne i odpowiednie przygotowywanie młodzieży oraz osób dorosłych do zawodu. Podczas Kongresu Powiatów "Dobry zawód" we Wrocławiu minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała szereg zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym, których sukcesywne wdrażanie rozpocznie się już od najbliższego roku szkolnego.

Celem działań podejmowanych przez MEN jest przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne.

Ta reforma jest potrzebna nie tylko sektorowi energetycznemu. Skorzystają z niej również samorządy, administracja publiczna i obywatele. W Grupie PGE na bieżąco monitorujemy i analizujemy przyszłe potrzeby kadrowe, aby przeciwdziałać luce pokoleniowej i kompetencyjnej. Ścisła współpraca ze szkołami daje możliwość  zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowników w ramach uzupełniania braków kadrowych oraz dostosowanie systemu kształcenia zawodowego  do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy – powiedział Ryszard Wasiłek wiceprezes PGE.

 

fot. MEN