Segregacja odpadów, monitorowanie zużycia papieru, korzystanie z energooszczędnego oświetlenia, promowanie ekologii wśród pracowników – to tylko kilka z praktyk, które wyróżniają Zielone Biura. W Grupie Kapitałowej PGE już cztery spółki mogą pochwalić się takim tytułem. Do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pełniącej funkcję centrum korporacyjnego w Grupie Kapitałowej PGE, PGE Energii Odnawialnej i PGE Dystrybucji dołączyła właśnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Certyfikat Zielonego Biura to ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane firmom, które w swoich budynkach biurowych wprowadzają proekologiczne rozwiązania, np. monitorują zużycie papieru, prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, ograniczają zużycie wody, ciepła i energii elektrycznej, oraz edukują pracowników i interesariuszy, promując wśród nich proekologiczne postawy. Wszystko po to, by w jak największym stopniu zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko.

Aby lokalizacja mogła zostać uznana za przyjazną dla środowiska, musi przejść przegląd środowiskowy, prowadzony przez niezależnego audytora z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku trafia do niej certyfikat, który obowiązuje przez następne dwa lata, a po tym czasie audyt trzeba powtórzyć. Otrzymanie certyfikatu Zielonego Biura nie jest tylko prestiżowym wyróżnieniem, które umożliwia wymianę doświadczeń wśród firm odpowiedzialnych społecznie i ich promocję. Jest także szansą na rzeczywiste obniżenie kosztów działalności firmy, dzięki racjonalniejszemu gospodarowaniu surowcami, wodą, energią i odpadami.

Certyfikat Zielonego Biura to kolejne - po Respect Index, czy Listku CSR Polityki – wyróżnienie, które pokazuje, że nasze działania są doceniane przez rynek. Chcemy stale zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko w takich obszarach jak wydobycie węgla, czy wytwarzanie energii, ale również poprzez wewnętrzne systemy zarządzania w naszych biurach – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jako pierwsi, już dwa lata temu, na ekologiczny certyfikat w Grupie PGE zasłużyli pracownicy PGE Polskiej Grupy Energetycznej, majcej siedzibę przy ul. Mysiej 2 w Warszawie. W tym roku do grona Zielonych Biur dołączyły trzy kolejne siedziby spółek z Grupz PGE – PGE Energia Odnawialna (ul. Ogrodowa 59a w Warszawie), PGE Dystrybucja (ul. Garbarska 21a w Lublinie), a ostatnio także centrala PGE GiEK (ul. Węglowa 5 w Bełchatowie). Certyfikacja Zielonego Biura planowana jest także w pozostałych spółkach grupy.

Zielone Biuro to dla nas również ważna część budowania świadomości wśród pracowników. Promujemy proekologiczne zachowania, uczymy w jaki sposób ograniczać zużywane zasoby naturalne. Poprzez wdrożenie programu eko biura, pokazujemy pracownikom jaki mają wpływ na środowisko poprzez swoje codzienne aktywności. Zachęcamy do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowisko, bo jest to dla nas ważny temat – mówi Maciej Szczepaniuk.

Grupa PGE od lat prowadzi liczne działania na rzecz promocji i edukacji ekologii oraz ochrony środowiska. Zmniejsza wpływ na środowisko naturalne poprzez modernizację konwencjonalnych aktywów wytwórczych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu ich eksploatacji. Certyfikat Zielonego Biura jest istotnym elementem zarządzania wpływem na środowisko w PGE i potwierdzeniem, że Grupa konsekwentnie zmniejsza negatywny wpływ na środowisko w każdym obszarze działalności, również w takich jak biura.