• Akcjonariusze TGE sprzedają swoje udziały na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

  09.11.2011

  W dniu 8 listopada 2011 roku, Skarb Państwa, Elektrim S.A., Elektrim VOLT S.A., Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A., ENERGA S.A., E.ON Energy Trading SE, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., jako akcjonariusze Towarowej Giełdy Energii S.A. w Warszawie posiadający łącznie 80,33% w kapitale zakładowym TGE S.A. zawarli warunkową umowę sprzedaży akcji TGE S.A. na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 • Finał polskiej transakcji roku

  09.11.2011

  Warszawa, 9 listopada 2011r. – Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Polkomtel S.A. przenieśli dziś własność posiadanych akcji spółki na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Tym samym, zakończono jedną z największych transakcji w branży telekomunikacyjnej w Europie w ciągu ostatnich kilku lat.

 • Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji w nowe bloki w Elektrowni Opole.

  08.11.2011

  Warszawa, 8 listopada 2011r. – Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 8 listopada 2011 roku pozytywnie zaopiniował celowość realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków klasy 900 MW na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem kamiennym w Elektrowni Opole, po koszcie wynikającym z cen przedstawionych w ofertach złożonych w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

 • PGE Obrót S.A.: Nowe godziny otwarcia Biur Obsługi Klienta

  26.10.2011

  Od dnia 2 listopada 2011r. ulegają zmianie godziny pracy Biur Obsługi Klienta. Godziny otwarcia BOK-ów będą bardziej dogodne dla klientów PGE Obrót S.A.

 • „Świadomie o atomie” z PGE

  13.10.2011

  PGE Polska Grupa Energetyczna, inwestor pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, uruchamia program edukacyjno-informacyjny „Świadomie o atomie”. Jego celem jest zachęcenie do poszukiwania informacji  o energii jądrowej i jednocześnie dostarczanie wiedzy umożliwiającej każdemu wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat.