• PGE Baltica rozpocznie współpracę z Państwowym Instytutem Geologicznym

  13.02.2020

  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych. Jest to kolejny krok w realizacji programu budowy morskich farm wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE. Obie instytucje podpisały w tej sprawie list intencyjny.

 • PGE Baltica zakończyła badania wiatru na Bałtyku

  11.02.2020

  PGE Baltica zakończyła dwuletnią kampanię pomiarową wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji. Jest to kolejny krok w kierunku uruchomienia morskich farm wiatrowych w ramach Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE. Pomiary wiatru w lokalizacji farm są niezbędne do oszacowania ich produktywności.

 • Stabilne wyniki finansowe PGE w 2019 roku na bardzo wymagającym rynku

  04.02.2020

  Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wstępne, szacunkowe dane za 2019 rok. Spadki wyników operacyjnych w segmencie energetyki węglowej i jednoczesny wzrost wyników segmentu OZE potwierdzają słuszność transformacji Grupy w kierunku niskoemisyjnym.

  • Raportowany zysk EBITDA Grupy PGE w 2019 r. wzrósł o 12 proc., osiągając poziom 7,1 mld zł.
  • Skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1,9 mld zł i był o 24 proc. wyższy niż w 2018 r.
  • Nakłady inwestycyjne wzrosły w 2019 r. o 2 proc. w stosunku rocznym i osiągnęły wartość ponad 7 mld zł. 
  • W ujęciu rocznym produkcja energii elektrycznej w oparciu o niskoemisyjne paliwo gazowe wzrosła o 9 proc. do poziomu 4,5 TWh, a elektrownie wiatrowe wyprodukowały 20 proc. energii elektrycznej więcej, osiągając według wstępnych danych wynik 1,27 TWh.
  • Spadła produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego oraz kamiennego, ale koszty emisji CO2 w stosunku rocznym wzrosły o ok. 1,64 mld zł.
 • PGE podpisała kontrakt na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra

  30.01.2020

  30 stycznia 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisano kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym o łącznej mocy ok. 1400 MW.

 • PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

  27.01.2020

  Grupa PGE zrobiła kolejny krok na drodze do realizacji swojego ambitnego programu budowy farm wiatrowych na Bałtyku, który jest elementem transformacji firmy w kierunku niskoemisyjnym. 24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do PGE, czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm.

  • Decyzja środowiskowa RDOŚ dotyczy dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE: Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (Baltica 2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (Baltica 3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.
  • Pierwsza energia elektryczna wyprodukowana z farm na Bałtyku może popłynąć już w 2026 roku.
  • 20 grudnia PGE i Ørsted podpisały wstępne porozumienie opisujące ramy współpracy przy transakcji nabycia przez duński koncern 50 proc. udziałów w  projektach budowy morskich farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2 na Bałtyku.
  • Farmy wiatrowe są kluczowym elementem procesu zmiany, jaki zachodzi w Grupie PGE. To również ważny wkład w polską transformację energetyczną.
  • Realizacja Programu Offshore GK PGE zakładającego budowę morskich farm wiatrowych o mocy do 2,5 GW pozwoli na uniknięcie emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie,a wyprodukowana w ten sposób zielona energia elektryczna będzie w stanie zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych.
gkpge_biuroPrasowe_site