W tym roku już po raz dziewiąty Randstad zapytał Polaków o ich wymarzone miejsce pracy i czynniki, które w największym stopniu świadczą o atrakcyjności pracodawcy. W tegorocznym badaniu wzięło udział ponad 10 tys. ankietowanych – osób pracujących, uczących się lub poszukujących pracy, w wieku od 18 do 65 lat. Na podstawie ich odpowiedzi stworzono ranking najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. W sumie badanie objęło ponad 150 marek, największych pracodawców w kraju.

W pierwszej dziesiątce zestawienia już po raz kolejny znalazła się Grupa PGE, która uplasowała się na 10. miejscu. Wysoka pozycja w rankingu jest potwierdzeniem, że PGE to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Grupa PGE została doceniona zwłaszcza za standardy pracy, w których kieruje się takimi wartościami jak partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność oraz za stabilność zatrudnienia.

Randstad Employer Brand Research to najbardziej kompleksowa analiza marek pracodawców i czynników, które wpływają na ich atrakcyjność. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2000 roku w Belgii. Dziś obecne jest już w 30 krajach i obejmuje ponad 175 tys. respondentów. W Polsce prowadzone jest od dziewięciu lat.

Grupa PGE jest świadomym pracodawcą, zapewniającym wysokie standardy pracy. Ponadto, aby pomóc w niwelowaniu luki pokoleniowej PGE aktywnie uczestniczy w budowaniu nowej kadry dla sektora energetycznego. Grupa od lat współpracuje z uczelniami wyższymi z całej Polski i regularnie włącza się w programy stażowe. W tym roku bierze udział w czwartej już edycji programu stażowego „Energia dla przyszłości”. W ramach programu trzydziestu dwóch studentów otrzyma możliwość uczestniczenia w rocznym, płatnym stażu w Ministerstwie Energii, PGE, PKN Orlen, PGNiG czy PSE, podczas którego zdobędzie unikalną wiedzę i doświadczenie w branży energetycznej, jak również zyska możliwość otrzymania interesującej pracy w sektorze energetycznym.

Grupa PGE prowadzi także autorski Program Praktyk Letnich, który skierowany jest do studentów i absolwentów wszystkich uczelni wyższych w kraju.

PGE jest liderem na rynku energii i ciepła zatrudniającym ponad 41 tys. pracowników. Grupa zapewnia dostawy energii dla ponad 5 mln gospodarstw domowych, a ciepło wyprodukowane w elektrociepłowniach Grupy trafia do blisko 2,5 mln Polaków.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na Grupę Kapitałową PGE składa się kilkadziesiąt spółek, wśród których najważniejszymi są: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła, PGE Dystrybucja, PGE Obrót, PGE Energia Odnawialna oraz PGE EJ 1, odpowiedzialna za projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W skład Grupy wchodzą ponadto spółki świadczące na jej rzecz konkretne usługi, m.in. PGE Systemy (obsługa IT) oraz PGE Synergia (obsługa księgowo-kadrowa).

gkpge_biuroPrasowe_site