zofia-klepacka-i-fundacja-pge-pomagaja-polakom-mieszkajacym-na-kresach.jpg

Zofia Klepacka zlicytowała na rzecz Polki mieszkającej na Kresach, Pani Aleksandry, brązowy medal zdobyty w olimpijskiej klasie RS:X na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w marcu 2021 r. Zebraną kwotę przekazała osobiście, odwiedzając Panią Aleksandrę.

W pomoc Polakom mieszkającym na Kresach zaangażowała się także Fundacja PGE przygotowując 100 paczek dla dzieci z polskiej szkoły na Ukrainie oraz paczki żywnościowe dla polskich rodzin wielodzietnych i seniorów. Podarunki przekazała Zofia Klepacka podczas spotkań w polskiej szkole w Mościskach. Pojechała również do Chodorowa, gdzie gościła na spotkaniu z rodakami w polskiej parafii.

Fundacja PGE od lat realizuje działania na rzecz najbardziej potrzebujących. Angażujemy się także w pomoc Polakom mieszkających poza granicami kraju. W ostatnim czasie, z myślą o  rodakach na wschodzie, przekazaliśmy 100 paczek dzieciom z polskiej szkoły w Mościskach na Ukrainie, dzieciom z polskich rodzin wielodzietnych. Paczki z żywnością trafiły także do 6 polskich rodzin i samotnych seniorów - mówi Zbigniew Kajdanowski, prezes zarządu Fundacji PGE.

Fundacja PGE wspiera lokalne inicjatywy prospołeczne, w tym realizuje działania z zakresu pomocy osobom starszym i samotnym, jak również rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie zapomina również o Polakach żyjących na obczyźnie.

gkpge_biuroPrasowe_site