Program cieszy się ogromną popularnością wśród pracowników PGE. Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy” organizowany jest w formie konkursu, do udziału w którym zespoły pracowników zgłaszają swoje inicjatywy prospołeczne. W II edycji pracownicy PGE z całej Polski przygotowali 108 projektów – niemal o 1/3 więcej niż w ubiegłym roku. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. wkład własnej pracy wolontariackiej, cel projektu oraz zakres planowanych działań. Spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw wybrano 40, które otrzymają wsparcie do 5 000 złotych. Z efektów pracy wolontariuszy skorzystają osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież szkolna, a także bezdomne zwierzęta. Wielu z wolontariuszy PGE podczas wykonywanych prac zamierza podzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami, wykorzystywanymi na co dzień w pracy zawodowej. Wolontariat pracowniczy PGE „Pomagamy” realizowany jest po raz trzeci. Dotychczas pracownicy – wolontariusze PGE – zrealizowali 70 projektów w 35 miejscowościach w całym kraju. Poświęcili na to 16 500 godzin pracy społecznej. Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności i wspieranie w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia. Organizatorami programu są Fundacja PGE - Energia z Serca i PGE Polska Grupa Energetyczna. 

gkpge_biuroPrasowe_site