Kolejna edycja biegu charytatywnego On The Run powered by PGE przyciągnęła ponad 400 osób, które swoją miłość do aktywności fizycznej łączą z pomocą potrzebującym. Kwota, która została zebrana ze sprzedaży pakietów startowych uprawniających do wzięcia udziału w biegu, została podwojona przez Fundację PGE – Energia z Serca i przekazana na konto Fundacji „Rejs Odkrywców”. Środki sfinansują żeglarskie wakacje dla podopiecznych fundacji, czyli młodych ludzi z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. To już siódma edycja tego cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem biegu, którą wsparła Fundacja PGE – Energia z Serca. Podczas On The Run z okazji Dnia Matki wsparcie finansowe przekazane zostało mamie chorej na porażenie mózgowe Karolinki, natomiast On The Run zorganizowany w Dzień Ojca pobiegł z pomocą dla ojca chorego Kazika. Fundacja PGE – Energia z Serca jest jednym z filarów zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej PGE. Tylko w 2014 przekazała potrzebującym pomoc o wartości prawie 3 mln zł. 

gkpge_biuroPrasowe_site