Pracownicy Grupy Kapitałowej PGE już od pięciu lat angażują się w działania prospołeczne w ramach programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. Jest on realizowany od 2014 roku w całej Grupie w ramach współpracy PGE i Fundacji PGE. Coroczny konkurs na autorskie projekty wolontariackie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników. Do tej pory przez 4 lata trwania programu PGE „Pomagamy” pracownicy Grupy Kapitałowej PGE zrealizowali 160 prospołecznych projektów na terenie całej Polski. Poświęcili ponad 42 tysiące godzin swojego czasu wolnego, a także zmobilizowali współpracowników i rodziny, aby stworzyć coś dobrego i wprowadzić trwałe pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu. W przypadku PGE wolontariat akcyjny połączony jest z wolontariatem kompetencyjnym. W odnowionych pomieszczeniach czy ogrodach sensorycznych prowadzone są warsztaty, podczas których wolontariusze PGE dzielą się swoją wiedzą na temat energii elektrycznej, tego jak powstaje, a także  jak bezpiecznie i oszczędnie z niej korzystać.

Piąta edycja konkursu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, wzorem lat ubiegłych, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono 111 różnorodnych, przemyślanych i rozbudowanych projektów. Wnioski dotyczyły w zdecydowanej większości działań na rzecz szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych oraz ośrodków dla osób niepełnosprawnych, a pozostałe 10 proc. projektów dotyczyło pomocy zwierzętom.

Oprócz konkursu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”, PGE i Fundacja PGE stworzyły pracownikom Grupy dodatkowe możliwości zaangażowania się w działania prospołeczne na większą skalę. Do II edycji budowy sieci liderów regionalnych wolontariatu PGE wybrano 10 pracowników, którzy kierowali już zespołami wolontariackimi w ramach dotychczasowych edycji konkursu oraz wykazali się szczególnymi umiejętnościami i zaangażowaniem. Ich zadaniem jest organizacja rozbudowanych projektów całorocznych z zaangażowaniem pracowników-wolontariuszy z różnych spółek Grupy PGE oraz tych, którzy jeszcze nigdy do tej pory nie mieli okazji udzielać się prospołecznie.

Dzięki wolontariatowi pracownicy zyskują bezcenne umiejętności. Należą do nich efektywna komunikacja, wspólne osiąganie celów, umiejętność motywowania i angażowania innych do wspólnego działania oraz wzmacnianie i rozwijanie relacji między pracownikami.

gkpge_biuroPrasowe_site