Wzorem ubiegłych lat w rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta zorganizowany został wieczór poetycki poświęcony twórczości poety. Partnerem wydarzenia po raz kolejny była PGE Polska Grupa Energetyczna.

Podczas uroczystego wieczoru zaproszeni goście wysłuchali wierszy Herberta w interpretacji Doroty Segdy, wybitnej aktorki, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Kulminacyjnym punktem wieczoru poetyckiego była rozmowa Ryszarda Krynickiego i Tomasza Różyckiego o twórczości autora Pana Cogito i fascynacji poezją Herberta.

Tegoroczna edycja wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości Zbigniewa Herberta odbyła się 27 października w Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie.

gkpge_biuroPrasowe_site