PGE Polska Grupa Energetyczna była Partnerem Teatru Starego w sezonie jesiennym 2012. Współpraca będzie kontynuowana w roku 2013.

***

Małgorzata Kozieł Rzecznik Prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Tel. +48 22 340 11 21,
Malgorzata_Koziel@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site