Ideą Festiwalu jest prezentacja kultur i dorobku zespołów artystycznych z Polski i zagranicy, tworzących różne gatunki muzyki i sztuki nawiązujące do folkloru. Tegoroczna, siódma edycja wydarzenia, odbędzie się w dniach 21 – 27 lipca. Widzowie będą mogli podziwiać artystów z Polski, Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, z Bałkanów, Gruzji, a nawet dalekiej Japonii.

Główna scena znajduje się na białostockim Rynku Kościuszki, jednak zespoły wystąpią także w 22 miastach województwa podlaskiego. Organizatorzy przewidują, że koncerty obejrzy w sumie ponad 40 tysięcy osób.

Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

gkpge_biuroPrasowe_site