Laureatami tegorocznej edycji Paszportów POLITYKI byli młodzi artyści, którzy według kapituły wyróżnili się swoją twórczością w minionym roku. Oprócz nagrodzonego w kategorii film Jana Komasy, wśród tegorocznych laureatów znaleźli się także: Zygmunt Miłoszewski w kategorii literatura, Radosław Rychcik w kategorii teatr, Pablopavo w kategorii muzyka popularna, Kwadrofonik w kategorii muzyka poważna oraz Jakub Woynarowski w kategorii sztuki wizualne. Wzorem ubiegłych lat podczas Gali wręczono również nagrodę Kreatora Kultury, która trafia do wybitnych osobowości świata polskiej kultury. W tym roku przyznano ją Agnieszce Holland. Ponadto organizatorzy postanowili przyznać wyróżnienie, które wykracza poza dotychczasowy schemat konkursu. Kapituła wręczyła nagrodę honorową Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu, za zainicjowanie i współtworzenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, a także stworzenie ekspozycji, pozwalającej bliżej poznać ponad tysiącletnią wspólną historię Polaków i Żydów. Sponsorem Paszportów POLITYKI 2014 kolejny rok z rzędu była PGE Polska Grupa Energetyczna. 

gkpge_biuroPrasowe_site