W ciągu dwóch ostatnich lat PGE Polska Grupa Energetyczna wsparła szereg inicjatyw, które przechowują pamięć o historii Polski. Grupa aktywnie włączyła się w obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, będąc sponsorem filmu „Miasto 44” w reżyserii Jana Komasy, który w kinach obejrzało 1,7 mln widzów, sponsorem głównym filmu „Fajna Ferajna” opowiadającym o powstańczym zrywie widzianym oczami dzieci, sponsorem wspierającym powstanie teledysku Marka Wińskiego do muzycznej interpretacji wiersza pt. „Nad ranem” autorstwa Tadeusza Gajcego oraz koncert z okazji 70. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowany przez Światowy Związek Żołnierzy AK. PGE Polska Grupa Energetyczna jest także mecenasem Internetowego Polskiego Słownika Biograficznego (iPSB) – elektronicznej wersji Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego w Krakowie od roku 1935. Oprócz biogramów postaci historycznych pochodzących z analogowej wersji PSB znajdują się w nim również materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci. To właśnie za ten projekt Grupa PGE otrzymała nominację w konkursie Strażnik Pamięci 2015. PGE jest obecnie mecenasem Muzeum w Łazienkach Królewskich w Warszawie oraz sponsorem Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Wśród pozostałych projektów historyczno-kulturalnych wpieranych przez Grupę Kapitałową PGE w latach 2014-2015 znajdują się także: obchody 100. Rocznicy bitwy pod Gorlicami, konserwacja zabytkowych ołtarzy w kościele parafialnym z 1868 roku w Bogatyni, remont Pomnika Orła na cmentarzu żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu, opracowanie i edycja XVI numeru Piotrkowskich Zeszytów Historycznych, publikacja pt. „Problemy odbudowy miast zachodniopomorskich ze zniszczeń wojennych po 1945 r. w perspektywie historycznej” wydana przez Uniwersytet Szczeciński, obchody zakończenia II wojny światowej organizowane przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Łodzi, inscenizacja historyczna obrony linii Widawki w 1939 roku przygotowana przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie, akcja "Na Ratunek Cennym Zabytkom" zorganizowana przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita", konserwacja techniczna wnętrza Kaplicy Firlejów w klasztorze OO. Dominikanów, III Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Gubinie, utworzenie nowej ekspozycji – Lapidarium – w zabytkowym wnętrzu przyziemia gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie oraz jeden z etapów remontu konserwatorsko-budowlanego prowadzonego w zespole klasztornym Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. Nagrody Strażnik Pamięci 2015 zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 9 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie. 

gkpge_biuroPrasowe_site