Jesteśmy największą firmą energetyczną w kraju i jednym z liderów polskiej gospodarki, dlatego niezwykle ważne jest dla nas prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, w tym wspieranie projektów, których celem jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości. Współfinansowanie tak istotnych inicjatyw dla polskiego dziedzictwa narodowego, jak prace konserwatorskie miejsca ekspozycji księgi, w której znalazło się pierwsze polskie zdanie, uznajemy za nieodłączną część naszej misji. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tym wartościowym przedsięwzięciu – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Spisana po łacinie po 1268 roku Księga Henrykowska, której właściwy tytuł brzmi  „Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow” (Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie) jest kroniką założenia i pierwszych dekad funkcjonowania opactwa Cystersów w Henrykowie. Jest dokumentem o wielkiej wartości historycznej ze względu na drobiazgowe opisanie przez jej autora stosunków społecznych Polski w dobie rozbicia dzielnicowego i stanowi jeden z najcenniejszych dokumentów do badań nad dziejami Słowiańszczyzny. W zapiskach z 1270 r. znajduje się zdanie, które jest uważane za najstarsze zapisane w języku polskim „Day, ut ia pobrusa,a ti poziwai”. W wyniku transkrypcji można je zapisać, jako: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”, co współcześnie oznacza: „Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj”.

Oryginał Księgi Henrykowskiej przechowywany jest w znajdującym się na Ostrowie Tumskim Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, natomiast w klasztorze w Henrykowie znajduje się jej wierna kopia. Ten historyczny i ważny dla Polski dokument 9 października 2015 r. został wpisany na listę „Pamięć Świata” UNESCO.

Grupa PGE wspiera także wydarzenie związane z Księgą Henrykowską, czyli inaugurację wystawy czasowej zatytułowanej „Kaplica Henryka IV. Budowla Niezwykła”, zorganizowanej z okazji zakończenia wieloletnich prac konserwatorskich w dawnej kaplicy zamkowej przy kościele św. Marcina.

Celem wystawy jest podkreślenie wyjątkowości tej budowli i miejsca w którym się znajduje, czyli terenu dawnej rezydencji Piastów. Ekspozycja prezentuje fragment historii zamku Piastów Wrocławskich w okresie jego największego rozwoju, zarówno pod względem rozmachu inwestycji budowlanych, jak i politycznego znaczenia.

Wersja elektroniczna rękopisu Księgi Henrykowskiej dostępna jest w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” pod adresem: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=744&from=publication

gkpge_biuroPrasowe_site