Umowa z Orlikiem Opole została podpisana 1 sierpnia 2016 r. i będzie obowiązywać trzy sezony rozgrywkowe. Sponsoring klubu to efekt „Porozumienia o współpracy” zawartego pomiędzy Grupą PGE a Miastem Opole. Porozumienie dotyczy realizacji programu „PGE dla Opola”, którego celem jest stworzenie wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym i lokalną społecznością a największym sprzedawcą energii w Polsce. Elektrownia Opole, będąca częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej, jest kluczowym pracodawcą i inwestorem w regionie. Rozbudowa elektrowni o dwa nowe bloki energetyczne o łącznej mocy 1800 MW o wartości ok. 11 mld zł jest największą inwestycją infrastrukturalną w Polsce po 1989r. 

gkpge_biuroPrasowe_site