Paszporty POLITYKI przyznawane są młodym, utalentowanym twórcom, którzy w danym roku wyróżnili się swoją działalnością artystyczną w jednej z sześciu kategorii konkursowych. Na podstawie wskazań krytyków nominacje przyznawane są w następujących dziedzinach: film, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna i literatura. O Paszporty POLITYKI 2014 walczyć będą:

• w kategorii FILM: Jan Komasa, Tomasz Kot, Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski

• w kategorii LITERATURA: Wit Szostak, Jakub Żulczyk, Zygmunt Miłoszewski

• w kategorii MUZYKA POPULARNA: Michał Biela, Pablopavo, Wacław Zimpel

• w kategorii MUZYKA POWAŻNA: Łukasz Długosz, Dariusz Przybylski, Kwadrofonik

• w kategorii SZTUKI WIZUALNE: Paweł Bownik, Norman Leto, Jakub Woynarowski

• w kategorii TEATR: Radosław Rychcik, Bartosz Porczyk, Weronika Szczawińska

Kapituła przyznaje również nagrodę specjalną „Kreator Kultury”, która trafia do wybitnych osobowości szczególnie zasłużonych w krzewieniu polskiej kultury. Tytuł „Kreatora Kultury” został przyznany do tej pory m.in. Pawłowi Dunin-Wąsowiczowi, Marii Janion, Elżbiecie i Krzysztofowi Pendereckim oraz Tomaszowi Stańko.

Wręczenie Paszportów POLITYKI nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 13 stycznia 2015 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Gala transmitowana będzie również w Telewizyjnej Dwójce.

 

gkpge_biuroPrasowe_site