Podczas dwudniowego kongresu, który odbył się w dniach 12-13 marca w Kazimierzu Dolnym, zorganizowano sześć paneli dyskusyjnych. Kongres zainaugurowała dyskusja nad przyszłością polskiej elektroenergetyki w perspektywie 2050 roku, natomiast kolejne panele dyskusyjne poświęcono m.in. analizie tradycyjnego modelu elektroenergetycznej grupy kapitałowej, wpływowi potencjału rozwoju energetyki jądrowej i gazowej na energetykę konwencjonalną, przyszłości inteligentnych liczników, nowej ustawie o OZE i rozwojowi kategorii prosumenta, dyskutowano także nad wsparciem dla kogeneracji i odnawialnych źródeł energii. Podczas kongresu na ręce Dariusza Marca, wiceprezesa zarządu ds. rozwoju, przekazano podziękowania dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej za długoletnią współpracę przy Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym. Symboliczne wyróżnienie wręczono z okazji jubileuszowej, piętnastej edycji Kongresu POWERPOL. 

gkpge_biuroPrasowe_site