Na wystawie Światło² zobaczyć można obrazy i obiekty przestrzenne stworzone przez sześcioro artystów, dla których fascynacja światłem jest ważnym elementem w twórczości, czyli Roberta Bartoszka, Dariusza Głowackiego, Anny Goebel, Izabeli Rudzkiej, Danuty Krupskiej-Sołowiej i Krzysztofa Sołowieja. Ich sztuka jest efektem poszukiwań wpływów i zależności między energią światła a energią sztuki. Istotną i niecodzienną częścią ekspozycji są szklane rzeźby, które powstały w Studio Berengo, jednej z najbardziej innowacyjnych hut szkła na weneckim Murano. Partnerem wystawy jest PGE Polska Grupa Energetyczna. 

gkpge_biuroPrasowe_site