Uroczystość podsumowania IV edycji Akademii Energii odbyła się 30 marca. Głównym punktem wieczoru była debata „Polska energetyka – kopalnia potrzeb czy inwestycja w przyszłość?”, w której udział wzięli przedstawiciele firm i instytucji związanych z polskim sektorem energetycznym: Magdalena Bartoś, Dyrektor Zarządzający ds. Ekonomiczno-Finansowych w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, dr Jerzy Baehr, Partner Zarządzający w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k., Jarosław Dmowski, Partner The Boston Consulting Group, Michał Gołębiowski, Starszy doradca sektora Utilities w regionie CEE w SAP Polska, Mirosław Kowalik, Dyrektor Krajowej Organizacji Sprzedaży w Alstom Power, Wojciech Szwankowski, Członek Zarządu PKP Energetyka S.A. oraz Beata Wittmann, Dyrektor Biura Paliw Płynnych i Gazu w Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Debatę poprowadził Ireneusz Chojnacki z Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł. Honorowy Patronat nad Akademią Energii objęło Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Urząd Regulacji Energetyki. Podczas wystąpienia inaugurującego uroczystość Zdzisław Gawlik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, zachęcał stypendystów Fundacji do wiązania swojej przyszłości zawodowej ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a zwłaszcza z tymi z sektora energetycznego, którego rozwój zależy od aktywnej współpracy świata nauki i przemysłu. Na rolę takich projektów, jak Akademia Energii, w przygotowywaniu przyszłych kadr polskiej gospodarki zwrócił również uwagę Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Akademia Energii to projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Składa się z cyklu szkoleń oraz płatnych staży dla uczestników. Pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku. W gronie partnerów tegorocznej Akademii Energii po raz kolejny znalazła się PGE Polska Grupa Energetyczna. 

gkpge_biuroPrasowe_site