Już po raz drugi fundacja Cultura Memoriae przy współpracy z mecenasem akcji  – PGE Polską Grupą Energetyczną – dotrze ze świątecznymi paczkami do Powstańców Warszawskich, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. To bohaterowie, którzy często żyją na marginesie życia społecznego i pozbawieni są należytej opieki. Tym symbolicznym gestem chcemy im podziękować za ich patriotyzm, męstwo i poświęcenie – mówi Hanna Nowakowska, prezes fundacji Cultura Mamoriae.

Zainaugurowany w 2016 roku projekt „Paczka dla Kombatanta” to część szeroko zakrojonych działań prowadzonych przez fundację Cultura Memoriae, która opiekuje się grupą kombatantów – osób starszych, często samotnych i pozostających w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Pomysł przekazania kombatantom paczek świątecznych jest odpowiedzią na potrzeby tego środowiska, które zostały zdiagnozowane w badaniu sondażowym przeprowadzonym w ubiegłym roku wśród warszawskich kombatantów, należących głównie do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa. Na pytanie o typ pomocy, której potrzebują, ponad 65 proc. badanych wskazało pomoc materialną. Bardzo wielu badanych wskazało precyzyjnie paczkę świąteczną, jako pomoc, która najbardziej odpowiada ich potrzebom.

Jesteśmy największym koncernem energetycznym w kraju i jednym z liderów polskiej gospodarki. Angażujemy się w projekty społeczne, takie jak „Paczka dla Kombatanta”,i mecenat historyczny polegający między innymi na ścisłej współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, ponieważ uznajemy to za nieodłączną część naszej misji. Udział PGEw akcji „Paczka dla Kombatanta” to przejaw troski o tych, którzy w najtrudniejszym dla Polski okresie byli gotowi poświęcić dla niej wszystko. Dzisiaj potrzebują naszego wsparcia i naszym moralnym obowiązkiem jest udzielenie im tego wsparcia – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

500 paczek z produktami spożywczymi, które zostały wybrane po konsultacjach z kombatantami, przekażą osobiście wolontariusze. Będzie to okazja do odwiedzenia ich,  porozmawiania i podjęcia próby oderwania od codziennych problemów. W tym roku 50 paczek trafi również do kombatantów na Białorusi.

Ubiegłoroczna edycja akcji „Paczka dla kombatanta” sprawiła, że coraz więcej organizacji, firm i osób indywidualnych oferuje swoją pomoc przy projekcie. Fundacji Cultura Memoriae szczególnie zależy na aktywności osób młodych – wolontariuszy, którzy chcieliby się zaangażować w pomoc dla kombatantów w szerszym zakresie. Kombatanci obdarowani paczkami w podczas poprzedniej edycji byli bardzo poruszeni i w sposób szczególny zwracali uwagę na fakt, że paczki zostały wręczone osobiście.

Bardzo dziękuję w imieniu koleżanek i kolegów za tą wspaniałą akcję, jaką jest „Paczka dla Kombatanta”. Dzięki zaangażowaniu Fundacji „Cultura Memoriae” i PGE Polskiej Grupy Energetycznej ten serdeczny i ciepły świąteczny gest rozpromienia twarze bohaterów, którzy muszą się dziś zmagać z często niełatwą codziennością. „Paczka dla Kombatanta”jest dla nas symbolicznym znakiem, że nasza walka o wolność ojczyzny miała sens – mówi Stanisław Krakowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa.

Inauguracji drugiej edycji akcji „Paczka dla Kombatanta” towarzyszyła konferencja prasowa. W konferencji, poza przedstawicielami partnerów projektu – Hanną Nowakowską, prezes fundacji Cultura Memoriae i Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, udział wzięli również: Stanisław Krakowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Krystyna Zając, była więźniarka KL Ravensbruck  oraz ks. dr Robert Ogrodnik, kapelan Rodziny Ravensbruck.

gkpge_biuroPrasowe_site