W tegorocznej edycji Festiwalu, która odbędzie się w dniach 8-12 lipca 2011r., planowane są: koncerty na Rynku w Lublinie, w Bazylice oo. Dominikanów oraz w Teatrze im. Andersena. Wszystkie te miejsca znajdują się w sercu Lublin – na Starym Mieście.

Integralną częścią wydarzenia będzie Klub Festiwalowy, czyli galeria sztuki oraz miejsce warsztatów artystycznych, projekcji filmowych, koncertów i spotkań artystów z widzami. Wydarzeniom artystycznym towarzyszy cykl debat pod tytułem - "Granice Europy" nawiązujący do aktualnego pytania o europejską tożsamość. Główną gwiazdą będzie w tym roku: Watcha Clan.

W programie Festiwalu są przewidziane również koncerty zespołów z Rosji, Austrii, Meksyku i Macedonii. Wśród artystów będą, m.in.: Kiril, Los de Abajo, Russkaja, Jan Trebunia-Tutka, Sedativa feat. Dawid Portasz, John Porter, Voo Voo. PGE Polska Grupa Energetyczna jest zaangażowana w organizację Festiwalu już od kilkunastu lat. Sponsorowanie Festiwalu zapoczątkowała 2009 roku spółka, która weszła w skład Grupy: PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.   Informacje o GK PGE: Grupa Kapitałowa PGE jest największą Grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jest bardzo ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej – 25%. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój.PGE jest firmą godną zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne. PGE angażuje się w sponsoring najważniejszych wydarzeń kulturalnych z zakresu muzyki, teatru, filmu i sztuki. Zaangażowanie marki PGE w cenne inicjatywy kulturalne wynika z realizacji jednej z ról, jaką sobie Grupa wyznaczyła, tj. bycia wiarygodnym oraz odpowiedzialnym społecznie partnerem. Sztuka i tworzący ją ludzie są istotnym elementem rozwoju społecznego.

gkpge_biuroPrasowe_site