PGE Polska Grupa Energetyczna została doceniona za wkład w projekty kulturalne realizowane w Siedlcach. W ostatnim czasie PGE była m.in. sponsorem głównym "Koncertu pod Napięciem" organizowanego w ramach Dni Siedlec, sponsorem strategicznym koncertu "Mojemu Miastu - Najpiękniejsze Arie Świata", sponsorem Festiwalu Folklorystycznego oraz sponsorem głównym wydarzenia artystycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Kim będę?", organizowanego przez Siedlecką Książnicę.

Wyróżnienie Mecenasów Siedleckiej Kultury towarzyszy corocznej uroczystości przyznawania „Wawrzynów Siedleckich”, czyli nagród artystycznych Prezydenta Miasta Siedlce.

 

fot. Janusz Mazurek

gkpge_biuroPrasowe_site