Fundacja im. Zbigniewa Herberta dba o ochronę i upowszechnianie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta. Jest m.in. inicjatorem akcji społecznych oraz przyznania Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. 26 lutego odbyła się pierwsza edycja akcji społecznej „Czytam w podróży… Herberta”, której inicjatorem była Fundacja. Pilotażowa akcja objęła zasięgiem ponad 40 000 pasażerów i przechodniów, ponad 500 miejsc (środków transportu, ulic, dworców, przystanków, bibliotek, księgarnio-kawiarni) w ponad 17 miastach w Polsce. 11 marca zostanie ogłoszone nazwisko Laureata pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Celem Nagrody jest wyróżnianie na polu literatury światowej wybitnych dokonań artystycznych i intelektualnych, nawiązujących do świata wartości, wokół których grawitowała twórczość Herberta. Nagroda ma podkreślić wkład kultury polskiej XX wieku w rozwój literatury światowej i będzie pierwszą tego typu nagrodą o zasięgu światowym wręczaną w Polsce. Laureat Nagrody zostanie wyłoniony w wyniku obrad 7-osobowego jury, w skład którego wchodzą poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy: Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Wolfgang Matz (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Agneta Pleijel (Szwecja), Jaume Vallcorba Plana (Hiszpania) oraz Tomas Venclova (Litwa/USA). Uroczystość wręczenia pierwszej Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta odbędzie się 3 czerwca 2013 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Więcej o działaniach Fundacji na stronie: www.fundacjaherberta.com

***

Dodatkowe informacje dla mediów:
Biuro prasowe PGE:
Małgorzata Kozieł
+48 (22) 340 11 21
biuro.prasowe@gkpge.pl

gkpge_biuroPrasowe_site