Polska reprezentacja Olimpiad Specjalnych będzie liczyć 112 osób – 85 sportowców oraz 27 trenerów i osób towarzyszących. Sportowcy z Polski wystartują w 15 dyscyplinach. - Będąc największą firmą energetyczną w Polsce chcemy brać udział w wydarzeniach, które mają znaczący wpływ na postawy społeczne. - mówi Tomasz Zadroga, prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Chcemy kontynuować współpracę ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska bo doceniamy jego pracę, zaangażowanie i profesjonalizm, które w efekcie mają ogromne znaczenie i wymiar społeczny. Jesteśmy firmą otwartą na potrzeby innych, przyjazną dla każdego, społecznie odpowiedzialną, budującą tolerancję i międzyludzką akceptację. Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych intelektualnie przyczynia się nie tylko do poprawy ich sprawności fizycznej, ale także wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny i społeczny. Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych to święto tolerancji i pozytywnej energii. Te igrzyska to właśnie celebracja życia osób, które z odwagą zmagają się z przeciwnościami losu. W naszej współpracy ze Stowarzyszeniem Olimpiad Specjalnych Polska najważniejszy jest wymiar społeczny. Liczy się przede wszystkim człowiek - dodaje Tomasz Zadroga. Według wskaźników europejskich w Polsce jest około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ok. 1 mln z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Blisko 17 tysięcy zawodników Olimpiad Specjalnych to Polacy. - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., która w zeszłym roku była Głównym Sponsorem Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Warszawa 2010, w dużej mierze przyczyniła się do europejskiego i światowego sukcesu tej imprezy. PGE po raz kolejny potwierdza, że nasze cele są w firmie bardzo dobrze rozumiane i aprobowane. Odzwierciedleniem akceptacji naszych działań jest dzisiejsza umowa. Wymiar społeczny naszej współpracy jest najważniejszy. – mówi Katarzyna Frank-Niemczycka, prezes Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska.  

gkpge_biuroPrasowe_site