Kongres Nowego Przemysłu to coroczne spotkanie najważniejszych osób polskiej i europejskiej gospodarki – przedstawicieli największych przedsiębiorstw, rządu, parlamentu, administracji publicznej oraz mediów. Na tegoroczny Kongres składa się dwanaście paneli dyskusyjnych i uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia „Nowy Impuls 2014”.

Do udziału w panelu inauguracyjnym, moderowanym przez Wojciecha Kuśpika – Prezesa PTWP, zaproszeni zostali: Marek Woszczyk – Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Jerzy Buzek – były Premier RP (1997-2001) i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009-2012), obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Włodzimierz Karpiński, Marcin Korolec, Ireneusz Łazor, Henryk Majchrzak, Paweł Olechnowicz i Janusz Piechociński. Przedstawicieli PGE będzie można usłyszeć w sumie w czterech panelach dyskusyjnych.

Kongres Nowego Przemysłu organizowany jest przez Grupę PTWP – wydawcę Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

gkpge_biuroPrasowe_site