Jury XV edycji raportu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” tygodnika Gazeta Finansowa doceniło fundację Polskiej Grupy Energetycznej „Energia z serca” za umiejętne łączenie działalności biznesowej z zaspakajaniem potrzeb społeczeństwa i ochroną środowiska. Również portal Cashcom.pl przyznał fundacji nagrodę w kategorii „Zaangażowanie społeczne” za skuteczne integrowanie działań o charakterze ekonomicznym, społecznym i proekologicznym. "Obszar CSR jest jednym z filarów naszej działalności. Powołując fundację chcieliśmy uporządkować i skoordynować projekty z zakresu CSR, które prowadzimy od lat. Od 2011 roku pod szyldem Fundacja PGE „Energia z serca” z powodzeniem realizujemy działania charytatywne i sponsoringowe na rzecz społeczności lokalnych w których PGE jest zaangażowana. Wspieramy naukę, edukację, ekologię i ochronę środowiska, zdrowie oraz pomoc społeczną. Uczestniczymy też w projektach promujących sport wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych" mówi Agnieszka Sadowska, Prezes Fundacji.

***

Kontakt: Fundacja PGE „Energia z Serca”
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
Email: Fundacja.PGE@gkpge.pl
Tel. 22 340 17 95

gkpge_biuroPrasowe_site