Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest wydawana raz w roku, a jej ogłoszenie jest jednym z ważniejszych wydarzeń w branży CSR (z ang. CSR, corporate social responsibility) w Polsce. W raporcie FOB tym razem zaprezentowano ponad 800 przykładów działań społecznie odpowiedzialnych oraz długoletnich projektów realizowanych przez ok. 130 firm w Polsce. Wszystkie zgłoszone praktyki pogrupowane zostały według siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki związane z miejscem pracy, środowisko naturalne, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Grupa PGE od lat prowadzi liczne działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, promocji i edukacji ekologii i ochrony środowiska. Aktywnie rozwija działalność w obszarze odpowiedzialnego biznesu. Działania na rzecz społeczności lokalnych, promocja wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej, czy zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne – to tylko wybrane przykłady działań realizowanych w spółkach Grupy Kapitałowej PGE.

W tegorocznym raporcie opublikowanych zostało aż dziewięć dobrych praktyk CSR Grupy PGE. Wybrane przykłady z obszaru środowiska naturalnego, współpracy z klientami czy zaangażowania społecznego są tylko niewielkim wycinkiem tego co robimy jako grupa każdego dnia. To kolejna okazja, żeby zaprezentować PGE nie tylko jako producenta i dostawcę energii, ale także partnera – pracowników, klientów, mieszkańców gmin, w których pracujemy na co dzień – mówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik prasowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Wśród opublikowanych praktyk PGE znalazły się:

• Eko Energia dla klientów PGE Obrót.

• Świadomie na drodze – akcja edukacyjna zrealizowana przez PGE EJ 1.

• Stworzenie ekologicznego muralu nad Soliną.

• METEUS – czyli inteligentny system pomiaru energii.

• Inwestycja na rzecz czystego powietrza w Bydgoszczy - instalacja odsiarczania spalin.

• Job Rotations – projekt wymiany wiedzy wśród pracowników PGE Obrót.

• Budowa pierwszej elektrowni fotowoltaicznej PGE.

• „Energia teatru” - autorski projekt serii warsztatów teatralnych dla dzieci prowadzonych przez PGE Dystrybucja we współpracy z Teatrem im. H.Ch. Andersena w Lublinie.

• Wiki PGE – wewnętrzna baza wiedzy dla pracowników Grupy PGE.

Autorzy raportu docenili także dwa cykliczne programy PGE , czyli „Lasy pełne energii” – projekt PGE Dystrybucji oraz grupowy program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”. W tym roku realizowana jest już trzecia edycja programu.

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” to największa i jedyna publikacja w Polsce prezentująca przykłady realizowanych przez firmy działań CSR. Wydawana co roku od ponad 10 lat publikacja FOB stanowi wyjątkowy przegląd działalności firm, dając jednocześnie obraz społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym kraju. Zebrane artykuły eksperckie, analizy i przeglądy są dodatkową wartością dla czytelników. PGE jest Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu od marca 2014 roku.

Podejście Grupy PGE do odpowiedzialnego biznesu jest definiowane przez prowadzoną działalność biznesową i jest spójne ze strategią Grupy na lata 2014-2020. Głównym przejawem odpowiedzialności firmy jest budowanie wartości dla akcjonariuszy, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilności zatrudnienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań otoczenia społecznego.

 

 

gkpge_biuroPrasowe_site