Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to zestawienie działań z zakresu CSR w 177 firmach różnorodnych branż działających na terenie całej Polski. Co istotne, wszystkie dobre praktyki, które znalazły się w raporcie, są weryfikowane oraz klasyfikowane według 7 obszarów normy ISO 26000 (ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne).

Aż 10 nowych oraz 9 wieloletnich dobrych praktyk realizowanych w Grupie PGE zostało docenionych w tegorocznym raporcie przez ekspertów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wśród wyróżnionych działań CSR w ramach Grupy PGE znalazły się m.in. 4 wieloletnie aktywności spółki PGE Energia Ciepła (aktywa zakupione przez PGE w ubiegłym roku od EdF).

19 dobrych praktyk CSR realizowanych w ramach Grupy PGE w 2017 r. i wyróżnionych przez FOB jest potwierdzeniem tego, jak dużą wagę PGE przywiązuje do rozwijania koncepcji zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Szczególny nacisk Grupa kładzie na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska w toku prowadzonej działalności, prowadzenie biznesu w sposób etyczny, zapewnienie bezpiecznych oraz stabilnych miejsc pracy oraz bycie dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie PGE jest obecna.

gkpge_biuroPrasowe_site