Projekt stanowi kontynuację współpracy i opieki nad grupą kombatantów, zasłużonych dla Ojczyzny, w tym osób pozostających często w bardzo trudnej sytuacji materialnej, samotnych, zapomnianych przez środowisko, pozbawionych właściwej opieki i pozostających na marginesie życia społecznego. Jest to ostatnia szansa, aby wspomóc przywracanie pamięci o nich i zrekompensowanie im lat zapomnienia. Pomoc kombatantom, szczególnie żołnierzom i sanitariuszkom walczącym w Powstaniu Warszawskim, jest nie tylko istotna, ale powinna być naturalną potrzebą w ramach wdzięczności i szacunku dla czynów przez nich dokonanych - mówi Hanna Nowakowska, prezes fundacji Cultura Memoriae.

Beneficjentem programu „Bohaterowie naszej przyszłości” mogą zostać osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z niemieckim okupantem. Mogą to być zarówno czynni uczestnicy walk, jak i osoby wspierające walczących, czyli członkowie ruchu oporu działający w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Tym samym każda z osób zgłaszających się do udziału w programie musi posiadać uprawnienia kombatanckie z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim przyznane decyzją Szefa UdSKiOR zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub na podstawie wcześniej obowiązujących ustaw.

Świadczenie w wysokości 850 zł przyznawane Powstańcom jest jednorazowe i bezzwrotne, jednocześnie nie nakłada na Powstańców żadnych dodatkowych zobowiązań.

Jesteśmy największą firmą energetyczną w kraju i jednym z liderów polskiej gospodarki, dlatego niezwykle ważne jest dla nas prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, w tym wspieranie projektów, których celem jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości. Udział PGE w projekcie „Bohaterowie naszej przyszłości” to kolejny, po „Paczce dla Kombatanta”, przejaw troski o tych, którzy w najtrudniejszym dla Polski okresie byli gotowi poświęcić dla niej wszystko. To nasz obowiązek, ale i ogromny zaszczyt, wpierać ludzi, którzy zapisali tak piękne karty polskiej historii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Program „Bohaterowie naszej przyszłości” realizowany jest we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związkiem Powstańców Warszawy oraz Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg Warszawa.

Weteranom walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jesteśmy winni szczególną troskę i pamięć, a misją Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest stała opieka nad Bohaterami naszej wolności. Jednak, aby pomoc dla Powstańców Warszawskich była jak największa, potrzebne i ważne są inicjatywy społeczne takie jak program „Bohaterowie naszej przyszłości”. Dzięki tak pożytecznym przedsięwzięciom możemy okazać wdzięczność osobom, które nie szczędziły sił i zdrowia, by walczyć o wolność dla Polski. Pragnę wyrazić  nadzieję, że podobne akcje będą miały licznych naśladowców, dzięki temu coraz większe grona weteranów, a także osób represjonowanych, będą mogły skorzystać z tego rodzaju wsparcia – mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Inauguracji projektu „Bohaterowie naszej przyszłości” towarzyszyła konferencja prasowa, która odbyła się 7 czerwca, w Muzeum Powstania Warszawskiego. W konferencji, poza przedstawicielami partnerów projektu – Hanną Nowakowską, prezes fundacji Cultura Memoriae i Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, udział wzięli również: Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa.

Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne. Partnerem akcji „Bohaterowie naszej przyszłości” jest Fundacja Cultura Memoriae, która od wielu lat realizuje z sukcesami swą misję organizując wsparcie dla kombatantów poprzez wolontariat i działania socjalno-pomocowe. W ostatnim czasie Fundacja Cultura Memoriae została nominowana za swą działalność do nagrody konkursu WAWA –  Bohaterom.

Program „Bohaterowie naszej przyszłości” to kolejny wspólny projekt Fundacji PGE i Fundacji Cultura Memoriae. W latach 2016-2017, w ramach dwóch edycji akcji „Paczka dla kombatanta”, staraniem obu Fundacji do środowiska kombatantów trafiło w sumie 1000 paczek świątecznych.

 

***

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku:

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia powinny wypełnić stosowny wniosek, a następnie przesłać go na adres korespondencyjny Fundacji Cultura Memoriae (operatora programu). Środki będą przyznawane w pierwszej kolejności osobom najstarszym i samotnym.

 

Wniosek można uzyskać:

• w siedzibie Zarządu Głównego Związków Powstańców Warszawy (ul. Długa 22, Warszawa) – osobiście;

• w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa (ul. Zielna 39, Warszawa) – osobiście;

• zgłaszając potrzebę uzyskania wniosku telefonicznie (infolinia programu: 606 157 208) – w odpowiedzi Fundacja Cultura Memoriae prześle na podany adres osoby zainteresowanej komplet dokumentów do wypełnienia w domu i odesłania tradycyjną pocztą;

• ze strony internetowej Fundacji Cultura Memoriae (www.culturamemoriae.pl),

• ze strony internetowej Fundacji PGE (www.gkpge.pl/Fundacja)

• ze strony internetowej programu (www.powstancy44.pl)

 

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2018 roku, decyduje data stempla pocztowego.

 

gkpge_biuroPrasowe_site