Program został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz spółki energetyczne. W 2010 roku odbywa się szósta edycja, w której oprócz Spółek GK PGE uczestniczą: PSE Operator SA, Enea Operator Sp. Z o.o., EnergiaPro SA, Energa SA we współpracy z Energa - Operator SA, Enion SA, Tauron Polska Energia SA. „Bezpieczniej z prądem” to cykl działań edukacyjnych obejmujących uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów.

W ramach każdej edycji programu w placówkach edukacyjnych odbywają się pokazy filmów i specjalne prelekcje, w trakcie których przekazywana jest wiedza dotycząca bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. Wspólnymi elementami dla spółek energetycznych, które uczestniczą w kampanii są konkursy. W tegorocznej edycji występują następujące dyscypliny: konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (kl.I-III) „Wizyta w krainie przyjaznej energii”konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI) „Moja przygoda w świecie energii przyszłości"konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjum „Energia wokół nas” 

Konkursy na terenie działania GK PGE przebiegają w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Etap regionalny koordynują spółki dystrybucyjne z Grupy PGE. Do etapu ogólnopolskiego prace konkursowe zgłasza PGE SA. Nagrody rzeczowe otrzymują zarówno laureaci, jak i szkoły, do których uczęszczają. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 20 kwietnia 2010r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursach proszone są o kontakt z koordynatorem ds. CSR w PGE SA – p. Łukasz Makuch (e-mail: lukasz.makuch@pgesa.pl, tel. (22) 340 17 31).

Program „Bezpieczniej z prądem” został objęty honorowymi patronatami: Wicepremiera Ministra Gospodarki, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rzecznika Praw Dziecka. Ważnym partnerem programu jest także Państwowa Straż Pożarna. Poprzednie edycje pokazały jak bardzo pozytywnie prowadzenie takich akcji wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej. PGE Polska Grupa Energetyczna kieruje się w swojej działalności ideą zrównoważonego rozwoju, czego wyrazem jest m.in. konsekwentne angażowanie się od lat w działania na rzecz społeczności lokalnych w głównych lokalizacjach działalności. Celem strategii działań społecznych i charytatywnych Grupy PGE jest wykroczenie poza oczekiwania społeczne, budując trwałe i długoterminowe relacje w społecznościach lokalnych, szukając równocześnie szans na powiązanie korzyści społecznych i ekonomicznych.

gkpge_biuroPrasowe_site