• Wyniki Grupy PGE w I półroczu 2019 r. zgodne z oczekiwaniami

  24.09.2019

  • PGE osiągnęła w I półroczu 2019 r. wynik EBITDA na poziomie 4,4 mld zł, czyli o 19 proc. większy niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
  • W pierwszym półroczu PGE wypracowała zysk netto w wysokości 1,8 mld zł, czyli o 36 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  • W I półroczu 2019 r. Grupa wyprodukowała 29,5 TWh energii elektrycznej i sprzedała 28,5 PJ ciepła.
  • PGE odnotowała wzrost o 28 proc. produkcji energii z wiatru ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.
  • Nakłady na inwestycje w raportowanym okresie wzrosły o 13 proc. r/r, do 2,5 mld zł. Finalizowana jest flagowa inwestycja Grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, trwają prace na budowie bloku nr 7 w Turowie, a także na budowie trzech nowych farm wiatrowych pod nazwą Klaster o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt, którego zakończenie planowane jest na I kwartał 2020 r., pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW, umacniając Grupę na pozycji lidera rynku OZE.
  • PGE chce być liderem transformacji energetycznej w Polsce. Aktywnie rozwija m.in. program budowy farm fotowoltaicznych, a wśród partnerów realizacji tego projektu są już Grupa Azoty i „Siarkopol”, KGHM Polska Miedź oraz PKP Polskie Koleje Państwowe. Spółka planuje pierwszy istotny przyrost słonecznych mocy w 2021 r. 
 • PGE i PKN ORLEN łączą siły na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

  05.09.2019

  Polskie firmy dostrzegają światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i nie zamierzają pozostać w tyle. W tym celu Grupa PGE i Grupa ORLEN podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy  podpisały list intencyjny o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój morskiej energetyki wiatrowej, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

 • Stacje ładowania PGE będą zasilane w całości energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych

  04.09.2019

  PGE Nowa Energia będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie. Gwarantuje to podpisana ze spółką PGE Energia Odnawialna umowa, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach będzie pochodzić w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

 • PGE planuje budowę instalacji fotowoltaicznych na gruntach PKP

  04.09.2019

  Grupa Kapitałowa PGE podpisała z Polskimi Kolejami Państwowymi list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Inwestycje zostaną zrealizowane na terenach należących do Polskich Kolei Państwowych, które dysponując ok. 100 tys. ha są jednym z największych w kraju właścicieli nieruchomości.

 • Najambitniejszy polski projekt OZE: narodowe czempiony łączą siły

  04.09.2019

  Grupa Kapitałowa PGE i KGHM Polska Miedź podpisały podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych.

gkpge_biuroPrasowe_site