• Grupa PGE inicjuje spotkania online z potencjalnymi wykonawcami

  19.05.2020

  PGE startuje z serią spotkań online z potencjalnymi wykonawcami realizowanych w Grupie inwestycji. Pierwsze ze spotkań będzie dotyczyło przetargu na badania geotechniczne dna morskiego w projekcie budowy farm wiatrowych na Bałtyku, kolejne zostanie zorganizowane dla potencjalnych wykonawców inwestycji realizowanych przez PGE Energia Ciepła.

 • Wkrótce jeszcze więcej zielonej energii w sieci PGE

  11.05.2020

  Grupa PGE podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii. Łączna wartość inwestycji realizowanych przez PGE Dystrybucja, spółkę z Grupy PGE, wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł.

 • PGE rezygnuje z projektów na ponad miliard złotych

  22.04.2020

  Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej rezygnuje z projektów i programów nieprzynoszących oczekiwanych korzyści dla Grupy PGE, które zostały zaplanowane na lata 2020-2024. Łączna wartość tych projektów to ponad miliard złotych.

  prezes-pge-wojciech-dabrowski.jpg
 • PGE wygrała przetarg na pokrycie strat sieciowych Energa Operator

  20.04.2020

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła umowę na dostawę energii elektrycznej dla pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej Energa Operator w 2021 roku na wolumen 1,24 TWh.

 • Zarząd PGE zamyka projekty spoza podstawowej działalności

  09.04.2020

  Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjął decyzję o zamykaniu projektów o niezadowalającej stopie zwrotu, w szczególności niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy, oraz zobowiązał wszystkie spółki z Grupy PGE do działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych.

  Prezes PGE Wojciech Dąbrowski - Fot. Zbigniew Kaczmarek
gkpge_biuroPrasowe_site