• PGE wzmacnia nadzór nad spółkami z Grupy i powołuje Radę Holdingu Grupy PGE

  16.06.2020

  Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej powołał Radę Holdingu Grupy PGE. Celem powołania Rady Holdingu jest zwiększenie efektywności działań Grupy Kapitałowej PGE.

  logo-pge-.png
 • Morska Farma Wiatrowa Baltica 1 z warunkami przyłączenia do sieci przesyłowej

  08.06.2020

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wydały na wniosek należącej do Grupy Kapitałowej PGE spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica – 1, warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW. Jest to kolejny krok do realizacji Programu morskich farm wiatrowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 • PGE wspiera akcję mieszkańców w obronie Kopalni i Elektrowni Turów

  08.06.2020

  Trwa zbieranie podpisów wśród mieszkańców powiatów Zgorzeleckiego, Bolesławieckiego i Lubańskiego, którzy sprzeciwiają się działaniom strony czeskiej zmierzającym do likwidacji Kopalni i Elektrowni Turów. Grupa PGE wspiera te działania podkreślając, że turoszowski kompleks energetyczny jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu energetycznego, działa na podstawie przyznanej zgodnie z prawem koncesji, spełnia wszystkie normy środowiskowe i zapewnia miejsca pracy tysiącom mieszkańców regionu. 

  infografika_zatrudnienie_turow.jpg
 • PGE integruje obszar Ubocznych Produktów Spalania (UPS)

  01.06.2020

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, przejęła 100 proc. udziałów w spółce EPORE. To kolejny krok Grupy PGE w ramach integracji obszaru zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania.

 • Wyniki finansowe i operacyjne PGE za I kwartał 2020 r.

  26.05.2020

  Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2020 roku. Obrany przez Grupę zielony kierunek wspiera wyniki finansowe i łagodzi wpływ presji rynkowej na źródła konwencjonalne.

  • Porównywalny rok do roku zysk EBITDA Grupy (EBITDA na poziomie 1,8 mld zł, spadek o 2 proc. rok do roku) pomimo presji rynkowej oraz negatywnego wpływu warunków pogodowych.
  • Niższe wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 497 mln zł, spadek o 27 proc. rok do roku) i Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 342 mln zł, spadek o 13 proc. rok do roku) głównie w związku z wyższymi kosztami uprawnień do emisji CO2
  • Nieznacznie niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych (na poziomie 14,5 TWh, spadek o 2 proc. rok do roku), spadek w części złagodzony przez pozytywny wpływ produkcji energii elektrycznej z nowych bloków Elektrowni Opole.
  • Wyższy wynik Energetyki Odnawialnej (zysk EBITDA na poziomie 193 mln zł, wzrost o 17 proc. rok do roku) w efekcie zwiększonej produkcji z farm wiatrowych (na poziomie 0,5 TWh, wzrost o 19 proc. rok do roku).
  • Wyższy wynik segmentu Obrót (zysk EBITDA na poziomie 218 mln zł, wzrost o 52 proc. rok do roku), głównie w związku z wyższymi uzyskanymi marżami w taryfach biznesowych.
  • Ograniczony wpływ pandemii na wyniki pierwszego kwartału, efekty powinny być widoczne w kolejnych raportowanych okresach.
gkpge_biuroPrasowe_site