• Wyniki finansowe i operacyjne PGE za I półrocze 2020 r.

  15.09.2020

  Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 roku. Wyniki operacyjne i finansowe generowane w segmencie energetyki węglowej potwierdzają słuszność transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym.

  • Raportowany zysk EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2020 roku wyniósł 2,8 mld zł, spadek głównie ze względu na czynniki jednorazowe (dodatkowe uprawnienia do emisji CO2 w ubiegłym roku, wyższy poziom rezerw rekultywacyjnej i aktuarialnej w I półroczu 2020 roku).
  • Powtarzalny zysk EBITDA Grupy PGE na poziomie zbliżonym rok do roku 3,1 mld zł wobec braku istotnego wpływu COVID-19 na I półrocze 2020 roku.
  • Niższe wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 774 mln zł, spadek o 63 proc. rok do roku) i Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 493 mln zł, spadek o 36 proc. rok do roku) głównie w związku ograniczeniem liczby darmowych uprawień do emisji CO2 oraz z wyższymi kosztami ich zakupu.
  • Nieznacznie niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych (na poziomie 27,2 TWh, spadek o 4 proc. rok do roku), spadek w części ograniczony dzięki produkcji energii elektrycznej z nowych bloków Elektrowni Opole.
  • Nieznacznie niższy wynik Energetyki Odnawialnej (zysk EBITDA na poziomie 301 mln zł, spadek o 3 proc. rok do roku) w efekcie niższych cen rynkowych energii elektrycznej, skorygowanych zwiększoną produkcją z farm wiatrowych (na poziomie 0,78 TWh, wzrost o 15 proc. rok do roku).
  • Niższy wynik segmentu Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 1,1 mld zł, spadek o 7 proc. rok do roku) wynikający z ogólnego spadku zapotrzebowania na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), głównie wywołanego wpływem pandemii COVID-19. 
  • Niższy wynik segmentu Obrót (zysk EBITDA na poziomie 187 mln zł, spadek o 60 proc. rok do roku), głównie ze względu na niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej, wynikający z obniżenia zapotrzebowania.
 • Nowa farma fotowoltaiczna PGE

  03.09.2020

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE uruchomiła nową elektrownię fotowoltaiczną PV Lesko w województwie podkarpackim. Jednomegawatowa inwestycja składa się z blisko 3 tysięcy paneli o mocy 350 W każdy zamontowanych na powierzchni 2 ha.

  PV Lesko
 • PGE największym odbiorcą węgla z polskich kopalń

  14.08.2020

  Ponad 90 proc. zakontraktowanego na 2020 rok węgla kamiennego na potrzeby jednostek wytwórczych Grupy PGE będzie pochodziło z Polski. W 2020 r. Grupa PGE znacząco ograniczyła zakupy węgla z importu.

 • Pół miliarda złotych dla Grupy PGE na inwestycje prośrodowiskowe i ciepłownicze

  12.08.2020

  Sześć projektów Grupy PGE z zakresu redukcji emisyjności oraz ciepłownictwa znalazło się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do otrzymania wsparcia ze środków krajowych i funduszy europejskich. Łączna kwota dofinansowania, którą otrzymają spółki z Grupy PGE wynosi blisko pół miliarda złotych.

  pol-miliarda-zlotych-dla-grupy-pge-na-inwestycje-prosrodowiskowe-i-cieplownicze_1.jpg
 • PGE odpowiada na list burmistrza gminy Złoczew

  04.08.2020

  Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, odpowiedział na pismo Dominika Drzazgi, burmistrza gminy Złoczew, w sprawie przyszłości kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i przyszłości gminy Złoczew. W piśmie prezes Wojciech Dąbrowski zaproponował burmistrzowi spotkanie i rozmowę.

gkpge_biuroPrasowe_site