PGE_spotkanie z komisarzem Wojciechowskim

Przedmiotem spotkania Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGE, z Januszem Wojciechowskim, komisarzem Unii Europejskiej były zapowiadane i zaplanowane zmiany w europejskich regulacjach w obszarze polityki klimatycznej, w tym założenie osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku i zwiększenie celu redukcji emisji z obecnych 40 proc. do 50-55 proc. w 2030 roku.

Podczas spotkania omawiano wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polski sektor elektroenergetyczny i potencjalne inwestycje w tym obszarze oraz zaprezentowano Komisarzowi Wojciechowskiemu portfolio inwestycji Grupy Kapitałowej PGE w odnawialne źródła energii, w szczególności projekt budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku. 

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, podkreślał konieczność i chęć przeprowadzenia dialogu ze stroną społeczną i uzyskania akceptacji dla działań transformacyjnych.

gkpge_biuroPrasowe_site