Zawarcie umowy sprzedaży w ramach umowy EFET nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego przez Energa Operator na zakup energii na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

W prowadzonym postępowaniu spółka PGE GiEK złożyła najkorzystniejszą ofertę i tym samym wygrała postępowanie przetargowe prowadzone przez Energa Operator.

gkpge_biuroPrasowe_site